Lebanen

Odense letbanes 1. etape skal være i drift indenfor år 2017.

Odense kommune er nu i gang med forundersøgelser til 1. etape af en letbane på 7 km, der skal køre mellem Odense Banegård Center, Rosengårdscenteret, IKEA og Syddansk Universitet for at ende ved et Park and Ride-anlæg ved motorvejen. Letbanen vil også komme til at betjene det nye Regionssygehus samt en ny Forsker- og videnpark, der skal bygges i de kommende år.

Borgmester Jan Boye håber, at en letbane i Odense er en realitet inden længe. Borgmesteren udtaler bl.a.: “Kommunen har vedtaget en miljøpolitik, hvor man vil arbejde for at blive Danmarks mest bæredygtige by og en grøn by i verdensklasse. Her passer letbanen perfekt ind, da det er en hurtig, komfortabel og miljørigtig måde at bevæge sig gennem byen på. Samtidig ønsker vi at skabe en bymidte, hvor fokus er på mennesker og bæredygtige løsninger. Så jeg håber meget, at de undersøgelser, der er i gang, kan fremskynde processen med at få en letbane til Odense.”

For 1½ år siden begyndte man at drøfte mulighederne for etablering af en letbane i Odense, og allerede nu er forundersøgelserne igangsat. De skal sikre, at letbanens placering og de ambitiøse planer kommer til at give flest mulige kvaliteter til Odense.

Den miljøvenlige letbane er også et centralt element i planerne om at lukke Thomas B. Thriges Gade for den forurenende biltrafik, og omdanne gaden til et strøg med nye mødesteder, der vil give plads til et pulserende byliv med leg og udfoldelse. Målet er, at letbanen skal være i drift indenfor år 2017.

Disse tiltag er baserede på talrige udenlandske erfaringer, hvor tidligere gader med gennemkørende biltrafik forvandles til miljømæssige oaser med letbaner til gavn for mobiliteten og borgernes sundhed.

Læs mere her.

Letbaneudstilling

En målrettet planlægning har bl.a. resulteret i, at Odense kommune allerede nu kan vise borgerne eksempler på, hvordan en letbane vil se ud i byen. Det er en udstilling, der er udformet som en imiteret model af en letbanevogn med generelle informationer om, hvad en letbane er og om Odenses letbaneplaner.

Udstillingen flyttes rundt i byen i ugerne 42, 43, 44 og 45, hvor den besøger nogle at de steder, som vil få glæde af den rigtige letbane. Der udleveres også brochurematerialer til interesserede ikke alene om letbaneplanerne, men også om udformningen af Thomas B. Triges Gade i fremtiden.

På et postkort kan borgerne så skrive deres idéer om, hvordan de mener, at byrummet skal være i gaden. Odense kommune planlægger at udskrive en arkitektkonkurrence for omdannelsen af Thomas B. Triges Gade, og det er for at samle inspiration til programmet for arkitektkonkurrencen, at kommunen gerne vil høre borgernes mening.

Odense er hjemby for H.C.Andersen designer og skribent.