Bymiljø med letbane

Odense samler byen ved at lukke den centrale motorgade Thomas B. Trigesgade for biler og give pladsen til bymiljø og en letbane.

Odense er ellers ikke kendt for nytænkende trafikanlæg eller større åbne bilfrie miljøer, men nu har byrådet taget skovlen i den anden hånd!

Byrådet har enstemmigt vedtaget at lukke byens meget befærdede hovedfærdselsåre Thomas B. Trigesgade for at samle bykernen med kvarteret omkring H. C. Andersens hus igen og genskabe roen med et attraktivt område hvor en moderne elektrisk letbane skal køre og dermed forbedre både byens kollektiv trafik og luftmiljøet.

En modig beslutning

Fyns Stiftstidende skriver d. 14.02.08: “Det var et enigt byråd, der for 56 år siden vedtog at anlægge Thomas B. Thriges Gade. Og det var et lige så enigt byråd, der i går vedtog at lukke den.

‘Forslag til Kvarterplan by-havn’. Det hed punktet på byrådets dagsorden med vanlig mangel på sans for poesi og historisk storhed. Den sans måtte man så overlade til politikernes tale-evner. Og man må indrømme, at de kom meget godt efter det. Der er jo også kun knap to år til næste valg.

– Historisk dag, sagde borgmester Jan Boye (K).

– Ny vitalitet, sagde rådmand Anker Boye (S).

– Skelsættende dag, sagde Enhedslistens Per Berga Rasmussen, der havde svært ved at få armene ned, og begejstringen ville næsten ingen ende tage.”

Bygade med letbane

“Per Berga var ikke sen til at minde om, at den bygade med letbane, som den famøse gade nu skal forvandles til, egentlig minder meget om den busgade, Enhedslisten i mange år har slået et slag for.”